SENIORITEPSILÄISET RY

Senioritepsiläiset ry

Seniorit_tapahtumat2.jpgSenioritepsiläiset ry. toimii Turun Palloseura ry:n jäsenyhdistyksenä ja viisikymmentäluvulla perustetun Turun Palloseuran tuki ry:n toiminnan henkisenä jatkajana. Sen päällimmäisenä tarkoituksena on seniori-ikäisten hyvinvoinnin ja palloilukulttuurin ylläpitäminen, sekä seuraperinteiden
vaalimisen edistäminen.

 

 

 

Haluamme olla luomassa uutta ja perinteitä kunnioittavaa seurakulttuuria sekä auttaa seuramme uusia sukupolvia tuntemaan merkityksensä hyvän ja elämyksellisen elinympäristön luojana, myös tulevina vuosikymmeninä.

 

 

TUKIRAHASTO
Senioritepsiläisten tukirahasto FI02 4309 2220 129213
Varat käytetään ensisijaisesti lahjakkaiden nuorten pelaajien tukemiseen.
Lämmin kiitos lahjoituksistanne!