Senioritepsiläiset ry:n historiaa lyhyesti
Mustavalkoista tukea ja tunnustamista

päivitetty 16.8.2018th

Senioriyhdistyksen toiminta alkoi 24.9.1999 pidetyssä kokouksessa, kun osa 14.4.1958 perustetun Turun Palloseuran Tuki ry:n jäsenistöstä katsoi sen toimintamuotojen muuttuneen osittain tarpeettomaksi, kasvavan TPS-yhteisön uudelleen organisoitumisen kautta. Pääseuran jakaantuessa 90-luvun vaihteessa yhä enemmän lajiyhdistysten hoidettavaksi, tarvittiin kuitenkin jatkoa myös kokeneempien ”tepsiläisten” muodostamalle, perinteistä Palloiluseuraa ymmärtävälle tukijoukolle. Turun Palloseuran Tuki ry:n jäsenistöä olikin jo 70-luvulta alkaen keskittynyt taloudellisen toiminnan sijaan tämän seniorijoukon yhdessäolon mahdollistamiseen, eli jatkuvuuden ja seurahengen ylläpitämiseen. Onnistunut toiminta osoittikin tärkeytensä myös lajit ylittävän seurahenkilöstön yhteisöllisyyden luojana. Se kokosi yhteen erityisesti kokeneempia seuratoimijoita pohtimaan ja arvioimaan kokoontumisissaan myös koko ajan kasvavan päätoiminnan kipukohtia, pyrkien kuitenkin samalla kannustamaan taustansa kautta uutta lajijohtoa tehtävissään. Säännöllisemmät kokoontumiset ”päiväkahville”, loivat 90 luvun alusta alkaen mahdollisuuden vaihtaa mielipiteitä ja kuulla avaintehtävissä olevien tuoreita näkemyksiä lajien tilanteesta – ja aina aplodien saattelemina. Tältä pohjalta alkuperäisen, ja aika itsenäisesti toimineen tukiyhdistyksen kerhotyyppiseksi muuttunut toiminta oli, lajeista riippumattoman ja koko seuran yhteisöllisyyden säilyttämiseen ja kehittämiseen pyrkivää. Turun Palloseuran tuki ry:n historiasta on tehty tarkempi koonti Jyrki ”Agricola” Aaltosen toimesta.

Turun Palloseuran Tuki ry:n vuosikokouksessa 24.2.1999 nimi muutettiin, paremmin muuttunutta toimintaa kuvaavaksi, Tepsiläiset ry:ksi. Samalla päätettiin muuttaa myös po. yhdistyksen sääntöjä, laji- ja toimintokohtaisesti Turun Palloseura nimen alle eriytyneen seuratoiminnan ja tulevaisuuden tarpeisiin. Nimeä ja sääntöjä ei kuitenkaan rekisteröity, asian haittaamatta mitenkään alkanutta toimintaa. Puheenjohtajana jatkoi muutoksen jälkeenkin Hannu Ravea. Tukiyhdistystä ei vielä kuitenkaan virallisesti lopetettu.

Kun TPS-organisaation selkeyttämistä 2000-luvun alussa haluttiin kehittää edelleen, löytyi tukiyhdistyksen ”Tepsiläiset”- nimellekin uutta käyttöä. Uudelleenjärjestelyn seurauksena osakeyhtiöiksi siirtyneet jääkiekon ja jalkapallon osakeyhtiöt, eli pääsarjatoiminta, jäivät erityissopimuksilla Turun Palloseura ry:n merkin alle. Koska kaikkia yhdistyksiä haluttiin myös saada koottua paremmin saman katon alle, syntyi keskustelua myös vielä rekisteröimättömän ”tepsiläiset” -nimen käyttämisestä tähän tarkoitukseen. Sen tilalle syntyi ”Tepsiläisten” aikaisemmin käyttämä ”Senioritepsiläiset”, joka kuvasi hyvin olemassa ollutta toimintaa ja jäsenkuntaa. Tepsiläiset ry nimi meni sopuisasti kannattajayhdistykselle, mutta historiansa aikana hyvin itsenäisenä toiminut tukiyhdistys sai paikkansa saman katon alta uudella Senioritepsiläiset ry. nimellä. Muusta toiminnasta senioriyhdistykseen siirtyivät TPS-seniorijääkiekko ry, sekä ikämiesjalkapallo TPS juniorijalkapallo ry:stä, sekä aktiivinen TPS naisjaosto. Myöhemmin mukaan liittyivät vielä salibandyn senioritoiminta ja Upland- nuorisovaihto. Myös kannattajayhdistykset liitettiin pääseuran alle, lajikohtaisesti erillisiksi yhdistyksiksi.

Vuosikokouksessa 25.2.2004 päätettiin näin loppuneen, epävirallisen Tepsiläiset ry:n (entinen Turun Palloseuran Tuki ry) toiminta siirtää 1.5.2004 perustettavalle uudelle yhdistykselle, Senioritepsiläiset ry:lle. Uusi yhdistys syntyi siis hyvässä yhteisymmärryksessä ja se rekisteröitiin 12.10.2004. Samalla päivämäärällä rekisteröitiin myös käytössä ollut nimi Tepsiläiset ry, joka yhdistys tuli aluksi jatkamaan lähinnä jääkiekon fanitoimintaa, lopetetun TPS Icehockey ry:n pohjalta, siirtyen jatkossa kattavasti myös koko Turun Palloseuran ja sen lajien viralliseen kannattajatoimintaan. Turun Palloseura ry. koostui em. järjestelyjen jälkeenkin vain yhdistysjäsenistä, kun kaikki henkilöjäsenistö oli käytännössä siirretty sen sateenvarjon alle muodostuneisiin yhdistyksiin. Senioriyhdistyksen jaostoiksi siirtyivät TPS Juniorijalkapallo ry:n hoivissa olleen ikämiesjalkapallon ja TPS seniorijääkiekko ry:n jäsenet ja toiminta. Samalla saatiin mukaan myös aktiivinen osa TPS naisjaostoa ja myöhemmin myös Upland Country Day School vaihto-oppilastoiminta sekä Salibandyssä alkanut Seniori-ikäisten pelitoiminta. Puheenjohtajana jatkoi nimimuutoksen jälkeenkin Hannu Ravea.

Uuden senioriyhdistyksen toiminta on tarkoituksensa mukaan ollut, seurahengen ja -perinteiden vaalimisen lisäksi, tarjoamassa entisille TPS- toimijoille mahdollisuutta jatkaa tutussa joukossa. Toimintamuodoiksi on valikoitunut paitsi jo mainitut 70-luvulla alkaneet kuukausitapaamiset, myös koko Turun Palloseuran nykytoiminnan kannustaminen eri tavoin, sekä vahva aloitteellisuus yhtenäistämispyrkimysten toteuttamiseen koko seuratoiminnassa. Yhdistys tarjoaa jäsenmaksua vastaan myös mahdollisuuden senioritason pelitoiminnan lisäksi muuhun liikuntaan ja virkistävään kanssakäymiseen. Yhdistyksen vaalimaa perinteiden kunnioittamista osoittaa mm. se, että yhdistyksen aloitteesta kaikissa TPS- yhdistyksissä otettiin tunnuksena käyttöön alkuperäinen TPS- merkki. Yhdistys kunnioitti myös entisen tukiyhdistyksen historiaa mm. järjestämällä entisen Turun Palloseuran Tuki ry:n avainhenkilöille perustamisensa 50v tapaamisen Hamburger Börsissä v.2008
Myös asiantuntevuus historiankirjoituksessa ja huomionosoitusten sekä palkitsemisten saralla, on toiminut senioriyhdistyksen tukena muillekin TPS-organisaatioille, eli toiminut siten myös valtakunnallisesti laajimman kilpailullisesti menestyneen palloiluseuran henkisen perinnön vaalimiseksi ja myös apuna jatkuvuuden varmistamiseksi, nähdessään peruutuspeilistäkin vähän enemmän.

Senioritepsiläisten puheenjohtajat

Hannu Ravea 2004-2007
Tapio Harittu 2007-2010
Kari Kauppila 2011-2016
Jyrki Aaltonen 2017-

Turun Palloseuran Tuki ry:n entiset puheenjohtajat

Olavi Laaksonen 1958-1959
Uolevi Lehtonen 1960-1965
Börje Brotell 1966
Tauno Keiramo 1967-1974
Lassi Mattila 1975-1983
Mikko Kirkkola 1984-1991
Kari Katajisto 1992-1994
Hannu Ravea 1995-2004