Senioritepsiläiset ry

Seniorit_tapahtumat2.jpgSenioritepsiläiset ry. toimii Turun Palloseura ry:n jäsenyhdistyksenä ja viisikymmentäluvulla perustetun Turun Palloseuran tuki ry:n toiminnan henkisenä jatkajana. Sen päällimmäisenä tarkoituksena on seniori-ikäisten hyvinvoinnin ja palloilukulttuurin ylläpitäminen, sekä seuraperinteiden
vaalimisen edistäminen.

Haluamme olla luomassa uutta ja perinteitä kunnioittavaa seurakulttuuria sekä auttaa seuramme uusia sukupolvia tuntemaan merkityksensä hyvän ja elämyksellisen elinympäristön luojana, myös tulevina vuosikymmeninä.